Project:        Menginstallatie

Plaats:          Enschede

Datum:         Oktober 2010

PLC:             Siemens ET200S CPU met vijf touch-panels en en scada-systeem  d.m.v. PROFINET met elkaar verbonden.

Projectomschrijving:

Total Automation Industriele automatisering Bleko ChemieVier afzonderlijke vloeistof menginstallaties (batch processen) welke op basis van het soortelijk gewicht een gewenste mengverhouding maken. Continuïteit in de mengverhouding is hierin zeer belangrijk. Elke meng installatie heeft haar eigen bedienscherm en remote I/O. De centrale PLC welke middels PROFINET verbonden is deze bedienschermen en de remote I/O zorgt voor de afhandeling van regelingen. Een centraal SCADA systeem in het kantoor van de werkvoorbereider doet dient als visualisatie systeem en als opslag medium voor de belangrijke data (logging) Van elke batch welke geproduceerd wordt, worden de batch gegevens opgeslagen en uitgeprint.

Tevens is er een tankbewakingssysteem meegenomen voor 14 vloeistof tanks t.b.v. de inhoudsmeting. Het tankpark heeft een eigen Touch-panel.