Privacyverklaring AVG
Versie 23 mei 2018

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Total-Automation  kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Total-Automation, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website aan Total-Automation  verstrekt.

Total-Automation  kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Voor- en achternaam;
  • Geslacht;
  • Adresgegevens;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres

WAAROM TOTAL-AUTOMATION UW GEGEVENS NODIG HEEFT

Total-Automation verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen wanneer u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per email of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Total-Automation  uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG TOTAL-AUTOMATION UW GEGEVENS BEWAART

Total-Automation  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard, indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Total-Automation  verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Total-Automation  worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van het bezoek- en klikgedrag op de website.
Total-Automation  gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@total-automation.nl  .
Total-Automation zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Total-Automation neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Total-Automation  maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Wanneer u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Total-Automation  verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Total-Automation via het emailadres info@total-automation.nl .
https://www.total-automation.nl  is een website van Total-Automation.

Total-Automation is als volgt te bereiken:

Post- en vestigingsadres:

Total-Automation
Topaasstraat 10
7554 TH Hengelo

Tel: +31 (0)74-259 53 33
Fax: +31 (0)74-259 39 59

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 08172884
E-mailadres: info@total-automation.nl